Cáceres

Monumento a San Pedro de Alcántara

Monumento a Gabriel y Galán

Monumento a Hernán Cortés

Encuentro