Revista de escultura pública ISSN 1988-5954

Última actualización: Agosto de 2017

Fromista (Palencia)

Índice
Esculturas en la Web
Esculturas por título
Esculturas por autor
Esculturas por año

Bibliografía

 

 

 

 

 

 

 

Esculturas en la Web

Monumento a San Telmo

 

 

 

 
         

Esculturas por título

San Telmo, Monumento a, Mariano Timón, 1970


Esculturas por autor

Timón, Mariano
Monumento a San Telmo, 1970


Esculturas por año

1970 / Monumento a San Telmo / Mariano Timón

 


www.esculturaurbana.com      info@esculturaurbana.com