Revista de escultura pública ISSN 1988-5954

Palma de Mallorca

Es foner

La Serra

Monumento a Ramón Llull

Monumento a Antonio Barceló

Flor desnuda/Flor nua

         
         
         

 


www.esculturaurbana.com      info@esculturaurbana.com