Revista de escultura pública ISSN 1988-5954

Última actualización: Agosto de 2015

Salinas, Castrillón (Asturias)

Monumento al doctor José María Pérez

Busto de Philippe Cousteau

Hondero Balear

   


www.esculturaurbana.com      info@esculturaurbana.com