Revista de escultura pública ISSN 1988-5954

Villagarcía de Arosa/Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

 

Monumento a Juan XXIII

Monumento al Dr. Xosé Moreira

Monumento a Alexander Fleming

Arcos-petroglifo

Los adioses/Os adeus

Cola de pez/Cola de peixe

Puerta de luz salada/Porta da luz salgada

Rosas rotas

Monumento a la Constitución Española

Monumento a Miguel Hernández

Monumento a Felipe "Pantera" Rodríguez

Mano con mano / Man con man

     


www.esculturaurbana.com      info@esculturaurbana.com